Road to worlds 2021

Team Belgium

Vanuit het BCF hebben wij het voorbije seizoen een nieuw initiatief in het leven geroepen: Team Belgium Cheer, het eerste nationale cheerteam. Dit is een enorm fijne en leerrijke ervaring geweest, zowel voor ons als voor de atleten, en we hebben vanuit alle kanten van België steun ontvangen. Het is daarom niet meer dan logisch dat ons de vraag al meerdere keren gesteld is of er ook dit jaar een Team Belgium zal komen. 

Er is besloten om van het 'Team Belgium-project' een 2-jaarlijks initiatief te maken. Dit omwille van verschillende reden die we hieronder even kort opsommen:

  • België is klein en er zijn slechts een beperkt aantal level 5 atleten: indien we van hen jaarlijks een grote financiële en organisatorische investering vragen, zullen we hen na enkele jaren 'uitputten' en zullen we nooit meer alle top-atleten in België bijeen krijgen, wat uiteindelijk het doel is van het nationale team.
  • Het BCF heeft een significante financiële bijdrage geleverd aan het project: deze bijdrage kan niet jaarlijks gedragen worden en we willen ook tijd en energie steken in andere projecten die het cheerleaden in België doen groeien.
  • Een pauze-jaar geeft ruimte voor verbetering: voor de atleten betekent dit tijd om aan individuele skills te werken, voor de organisatie betekent dit tijd om het project te optimaliseren.

Natuurlijk zullen we het komende seizoen niet zomaar voorbij laten gaan. We zijn volop aan het werken aan een 'Road to Worlds 2021', een aantal initiatieven voor alle geïnteresseerde atleten die oud genoeg zijn om deel te nemen in 2021. De precieze invulling hiervan zijn we zelf nog volop aan het bekijken. Jullie horen hierover van zodra wij meer concrete informatie hebben. Hebben jullie zelf nog ideeën/suggesties, horen wij dit ook graag.

Cheers,
Team Belgium - BCF vzw

---------------------------------------------------------------------------

Team Belgium

La saison dernière BCF a pris l’initiative de créer une Team Belgium Cheer, la première équipe de nationale de cheerleading. Cela fut une expérience très enrichissante d’une part pour les athlètes mais aussi pour nous, avec un soutien venant de tous les coins de la Belgique.
Plusieurs fois on nous a posé la question de savoir si cette saison il allait y avoir une Team Belgium Cheer.

Il a été décidé de créer une « Team Belgium Cheer » chaque 2 ans pour les raisons suivantes :

  • La Belgique est un petit pays et nous comptons qu’un nombre limité d’athlètes level 5. Si nous leurs demandons chaque année un investissement important de temps et financier, nous allons vite les « épuiser » et n’aurons plus la possibilité de réunir tous les meilleurs athlètes de la Belgique, cela étant le but de l’équipe nationale.
  • La BCF a contribué de manière significative au projet de l’équipe nationale 2019 ; cet investissement financier ne peut se reproduire chaque année car BCF souhaite également investir du temps et de l’argent dans d’autres projets qui feront évoluer le cheerleading en Belgique à tous les niveaux.
  • Une année intermédiaire permettra également aux athlètes de s’améliorer et de développer des compétences supplémentaires, cela permet du côté de l’organisation d’optimaliser le projet.


Cette saison, nous commençons déjà au projet « Road to Worlds 2021 » qui poussera les athlètes intéressés à participer dans plusieurs initiatives. Nous ne les avons pas encore définies. Vous en serez informé(e)s quand nous aurons plus de données concrètes. Si vous avez des suggestions ou des idées, n’hésitez pas à nous en faire part.

Cheers,
Team Belgium – BCF asbl