Info

Version en Français ci-dessous

NEDERLANDS

Cheerleading in België is de voorbije jaren in snel tempo geëvolueerd, jaarlijks ontstaan verschillende nieuwe clubs en het niveau stijgt zienderogen.
We denken dat België klaar is voor een nieuwe uitdaging waar elk jaar steeds meer vraag naar is: het opstarten van een Belgisch Nationaal Cheerteam om deel te nemen aan het ICU Wereldkampioenschap in Orlando, Florida. Dit team is toegankelijk voor cheerleaders uit alle verschillende Belgische cheerclubs.

Heel concreet betekent dit dat we een team zullen samenstellen van 16 tot 24 atleten én 4 reserve-atleten. Zij zullen, naast hun trainingen met hun huidige team, op gezamenlijke trainingsmomenten werken aan een routine waarmee ze zullen deelnemen aan de ICU World Cheerleading Championships in Orlando, Florida van 27/4/2019 t.e.m. 1/5/2019.

Je vindt alle nodige info in de documenten op de site (1. Informatiebrochure en 2. Try-out info 2019). Lees dit aandachtig, als je nadien nog vragen hebt, aarzel dan niet om ons via mail te contacteren via teambelgiumcheer@hotmail.com

We hopen dat jullie volop meegaan in dit avontuur en dat we jullie kandidaturen talrijk mogen ontvangen! GO BELGIË!
P.S. Hou onze social media in het oog, heel binnenkort kan je ons volgen op instagram en facebook!

----

FRANCais

Ces dernières années le cheerleading en Belgique a évolué rapidement, de différents clubs sont fondés annuellement et le niveau continue à croitre!
Nous croyons que la Belgique est prête pour un nouveau défi: participer au Championnat du monde ICU 2019 (Orlando, Floride) avec une équipe de cheerleading nationale. Cette équipe est ouverte aux cheerleaders de tous les clubs Belges.

Concrètement cela veut dire que nous composerons une équipe de 16 à 24 athlètes et 4 athlètes de réserve. En plus des entrainements avec leurs équipes actuelles, ces athlètes travailleront sur une routine avec laquelle ils participeront aux ICU World Cheerleading Championships à Orlando, en Floride, du 27/4/2019 jusqu’au 1/5/2019.
Vu que ceci est un tout nouveau projet, nous avons décidé de participer avec une seule équipe, dans la catégorie Senior Coed Elite (level 5).

Vous trouvez toutes les infos nécéssaire dans les documents sur le site (1. Brochure d'information et 2. Try-out info 2019). Lisez-les attentivement, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail: teambelgiumcheer@hotmail.com.

Nous espérons que vous nous joigniez dans cette aventure et que nous recevrons plein de candidatures! ALLEZ LES BELGES!
P.S. Garder nos réseaux sociaux à l'oeil, vous pourrez très bientôt nous suivre sur instagram et facebook!