Team Belgium 2021

Worlds 2021

Nederlandse versie

In seizoen 2018-2019 heeft het BCF een nieuw initiatief in het leven geroepen: Team Belgium Cheer, het eerste nationale cheerteam in Coed Elite. Dit is een enorm fijne en leerrijke ervaring geweest, zowel voor ons als voor de atleten, en we hebben vanuit alle kanten van België steun ontvangen.

Na een jaar pauze is het nu tijd om te starten aan de tweede editie. Het doel van het project blijft hetzelfde: het opstarten van een Belgisch Nationaal Cheerteam om deel te nemen aan het ICU Wereldkampioenschap in Orlando, Florida in April 2021. Dit team is toegankelijk voor atleten uit alle verschillende Belgische cheerclubs. Net zoals vorig jaar, zullen we met één team vertrekken, dit in de categorie Senior Coed Elite (level 6).
 

UPDATE 23/05/2020

De Corona-epidemie is jammer genoeg nog niet voorbij… De huidige richtlijnen maken het onmogelijk om tegen 14 juni try-out video’s klaar te hebben. Hoewel we er naar uit keken om al jullie video’s te zien, moeten we ons flexibel opstellen en ons aanpassen aan de nieuwe situatie. Daarom hebben we de try-out procedure aangepast.

De grootste verandering is dat we de video try-out vervangen hebben door een skills-document, dat je aanvult met een video-montage van oud/nieuw videomateriaal. De deadline blijft hetzelfde (14 juni) en normaal zouden de zomertrainingen (Train With Team Belgium) ook zoals gepland door kunnen gaan.

Ook documenten ‘toestemmingsformulier -18j’ en ‘akkoordverklaring’ dienen nog steeds ingevuld te worden. Alle informatie vind je in de documenten in bijlage:

- Algemene infodocument
- Try-out procedure (NIEUW)
- Skills document (NIEUW)
- Akkoordverklaring
- Toestemming -18j

Al het e-mailverkeer over het nationaal cheerteam zal verlopen via volgend e-mail adres: teambelgiumcheer@hotmail.com Zijn er nog onduidelijkheden? Dan mag je ons gerust mailen, wij antwoorden zo snel mogelijk!

Groetjes,
Coaches & Organisatie Team Belgium Cheer

One team, one dream, LET'S GO BELGIUM!

Version en français

Au cours de la saison 2018-2019, la BCF a lancé une nouvelle initiative: Team Belgium Cheer, la première équipe nationale de cheerleading en Coed Elite. Cela a été une expérience très agréable et éducative, pour nous comme pour les athlètes, et nous avons reçu le soutien de tous les côtés de la Belgique.

Après une pause d'un an, il est maintenant temps de lancer la deuxième édition. Le but du projet reste le même : créer une équipe nationale belge pour participer au championnat du monde ICU à Orlando, en Floride, en avril 2021. Cette équipe est ouverte aux athlètes de tous les différents clubs de cheerleading belges. Comme l'année dernière, nous partirons avec une seule équipe, celle-ci dans la catégorie Senior Coed Elite (niveau 6).


UPDATE 23/05/2020

L'épidémie de Corona n'est malheureusement pas encore terminée... Les directives actuelles ne permettent pas d'avoir des try-out vidéos prêts pour le 14 juin. Nous étions impatients de voir ces vidéos, mais nous devons être flexibles et nous adapter à la nouvelle situation. C'est pourquoi nous avons adapté la procédure des try-outs.

Le plus grand changement est que nous avons remplacé le try-out vidéo par un ‘skills-document’, complété par une vidéo composée de matériel vidéo ancien/nouveau. La date limite reste la même (14 juin) et normalement les entrainements d'été (Train With Team Belgium) pourraient se poursuivre comme prévu.

Les documents : ‘formulaire de consentement -18 ans’ et ‘formulaire d'accord’ doivent toujours être remplis.

Toutes les informations sont disponibles dans les documents joints:
- Brochure d’information
- Try-out procedure (NOUVEAU)
- Skills document (NOUVEAU)
- Formulaire d'accord
- Consentement -18

Y a-t-il encore des questions ? Alors n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail, nous vous répondrons dans les plus brefs délais!
Tout le trafic e-mail concernant l'équipe nationale sera désormais envoyé à l'adresse e-mail suivante: teambelgiumcheer@hotmail.com 

Salutations,
Entraîneurs et Organisation Team Belgium Cheer

One team, one dream, LET'S GO BELGIUM!