Nationals Cheer & Dance 2020

NATIONALS UPDATE

Beste coaches en clubverantwoordelijken,


We werden de laatste dagen geconfronteerd met een moeilijk dilemma in het licht van de huidige COVID-19 (coronavirus) epidemie: besluiten of we het Belgisch Kampioenschap al dan niet laten doorgaan.

Het bestuur van het BCF heeft unaniem besloten om het Belgisch Kampioenschap, gepland op 10 mei 2020, niet te laten doorgaan.
Gezien de huidige (strenge) maatregelen, achten wij het onmogelijk reeds begin mei een wedstrijd te houden met 1500 deelnemers en bezoekers. De gezondheid/veiligheid van onze atleten, coaches, werknemers, familie en vrienden is voor ons prioritair.

Er werd overwogen om de wedstrijd te verzetten, maar dit bleek onmogelijk gezien de onduidelijke evolutie van de epidemie en de aankomende examens van schoolgaande atleten. Bovendien zullen alle teams lange tijd niet samen kunnen trainen en is het niet veilig om kort na het hervatten van de trainingen reeds een wedstrijd te organiseren. Tenslotte zijn vele teams nog maar net aan hun routine begonnen en krijgen zij dit op korte tijd niet meer wedstrijd-klaar.

Wat nu?
Omdat wij weten dat veel van de atleten wel toegewerkt hadden naar het BK, vragen wij jullie met aandrang hen toch nog toe te staan het seizoen in schoonheid te eindigen. We staan er dus zeker achter dat clubs apart een 'show-moment' organiseren voor vrienden/familie, indien de situatie dit toelaat. Filmpjes van de routines mogen nadien doorgestuurd worden naar dit e-mail adres en zullen gedeeld worden via YouTube en Facebook. Op deze manier hopen wij toch het harde werk van de atleten en coaches dit seizoen wat betekenis te kunnen geven.

Tickets?
Indien er club-leden reeds toeschouwers-tickets gekocht hebben, stellen wij voor om dit te ruilen voor een toeschouwers-ticket voor volgend jaar (BK 2021). Hiervoor dienen zij niets te ondernemen, wij doen dit automatisch. Gelieve dit naar jullie clubleden te communiceren.


We danken jullie voor jullie begrip voor deze moeilijke keuze. Bedankt voor jullie steun en vertrouwen in ons als Federatie.

Zorg goed voor mekaar,


© 2020 Belgian Cheerleading Federation